Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad blir det för mord?

Jan 7, 2018

I det första avsnittet tar jag Elinor Svensson under armen och går igenom vad som en gång i tiden fick mig hooked på true crime nämligen the house of horrors på Cromwell Street.